18 de febrer 2011

Indicadors fiables ?


No calen comentaris, l'article del 15.02.2011, a La Vanguardia, és prou clar ...

Deixen prou en evidència el rigor i la independència dels informes del Banc Mundial
i del Foro Econòmico Mundial.
... i a l'ilustre "americanes", el mediàtic gran expert català Xavier Sala i Martín ...