14 de gener 2010

Millorant la cultura democràtica i de govern ...

... dels enginyers associats/colegiats !

Dos fets d'aquestes darreres setmanes, simptomàtics, indicadors, que permeten de mesurar la qualitat democràtica i la bondat dels mètodes de govern del Colegi/Associació:

- les eleccions per renovar membres de les Juntes de Govern (26 de novembre 2009), encara no ha sortit a la web una nota oficial de la Junta Electoral amb totes les dades (ja vaig fer un primer comentari el 27 de novembre: anar-hi)
Hi ha una nota informal del dia següent, concisa, en la que no hi ha, per exemple, la dada del Cens electoral, ni, per tant, de participació/abstenció. Ni tampoc algunes dades històriques per comparar aquest procés electoral amb altres processos anteriors.

- la Junta General ordinària (21 de desembre 2009), he trobat a faltar que la web oferís informació prèvia sobre els punts de l'ordre del dia.

Alguna informació era disponible a Secretaria des del 10 de desembre. Però, pels enginyers de "comarques", habituats a utilitzar sovint la web, "baixar" a Barcelona per llegir una documentació sembla lògicament un esforç excessiu, irracional, inassumible per un enginyer ...

A la web, només s'hi va penjar un powerpoint sobre el pressupost, però rés sobre activitats ni balanç de resultats del 2009, ni sobre objectius o accions prioritàries pel 2010.

Les dades sobre el pressupost, sense programa estratègic, serveixen de ben poc. Ho diu la reforma del conseller Castells: una estratègia sense pressupost no serveix, però un pressupost sense estratègia tampoc !


Malgrat les festes, després de gairebé 15 dies laborables (tot i tenir un departament de Comunicació), a la web no hi ha cap informació sobre el desenvolupament de l'acte. A les administracions "modernes", les webs corresponents publiquen un resum dels actes i dels acords presos en menys de 24 hores.

Encara ara, si algun "client" (!) vol saber alguna cosa de les activitats del Colegi/Associació, alguna "Memòria" com les que tradicionalment es publiquen, via web, el curiós navegador rep una benvinguda al "Web Content Management" i es queda amb les ganes ...

Una mica de millores de transparència i de governança ens aniria prou bé, sobretot per entrenar-nos i jugar, colectivament, un paper social més actiu, com lògicament ens pertocaria.

I, abans que se'm oblidi, una pregunta: perquè aquesta doble realitat institucional Colegi/Associació ? M'ho han explicat alguna vegada, fa 15 o 20 anys, però ja no recordo els arguments. De tota manera, vist des de la nostra realitat, no sé si aquesta complexitat virtual ajuda a millorar el govern i la gestió de les problemàtiques i reptes dels enginyers. Ho dubto. Miraré que m'ho expliquin altre cop.

Afegit:
Acabo de rebre el Butlletí setmanal d'informació, i tampoc diu rés de la Junta General ...

... però ens proposa un curs sobre el "saber estar". Potser sí que ens convé ...