03 de novembre 2009

Corrupció ? Una estratègia per una governança eficaç i transparent !

El president Montilla va fer una declaració institucional el dijous 29 d'octubre, arran de les detencions de Santa Coloma, i l'acabava dient que esperava que "tots plegats, institucions, empreses i societat civil, aprofitem aquest moment per fer una profunda reflexió sobre com podem millorar, encara més, el comportament ètic de les nostres organitzacions."

Vaig enviar una nota al Miquel Iceta comentant que em semblava bé i necessari "predicar, promoure comportaments ètics", però que atesa la realitat i els valors predominants, caldria també pensar en mecanismes, procediments, condicions de treball per garantir millor que no hi hagin disfuncions i corrupcions. De fet, és una reacció semblant a la que vaig fer en aquest blog a l'article del Joan Majó del 10 d'octubre a El País, i que titulava "Lleis i valors ? ... sí, però també millorar els sistemes !"

El Miquel em va demanar, gentilment, si li podia fer una nota al respecte. Li he fet, encantat. Podeu llegir-la sencera a la meva web documental (Conferències, notes, propostes).

Començo per mirar de definir millor la problemàtica (tal com predico en els seminaris de planificació estratègica), i recordo que, a més dels casos concrets, i ha un context general relativament preocupant, ineficient i poc transparent.

Des d'aquesta constatació, escric a la nota, em sembla que caldria fixar tres objectius globals per a una iniciativa política progressista i concertada:

1/ fer avançar la colectivitat cap a maneres de funcionar cooperatives i solidàries, cap a noves formes de governar obertes i participatives;

2/ contribuir al desenvolupament d'una ciutadania formada i competent, conscient, autònoma i responsable;

3/ disposar d'un motor potent i eficient per orientar, liderar i impulsar els necessaris canvis cap el progrés social solidari: uns partits polítics reconvertits, i, probablement, uns nous instruments polítics complementaris i autònoms.

Per aconseguir-los, cal una estratègia integrada, un conjunt de mesures coherents i ben articulades. Molt esquemàticament:

1) reformar els motors/instruments de canvi i de progrés social, els partits polítics "d'esquerres", els partits que pretenen treballar pel progrés solidari. Els partits de dretes tenen altres lògiques: mireu el PP ...

2) imaginar mesures per recuperar la ilusió democràtica, la implicació de la gent, de la ciutadania, per evitar desafeccions, desànims, populismes, irracionalitat, extremismes, i promoure una cultura de la responsabilització ...

3) millorar les maneres de governar. Molt breument, millorar:
- les maneres d'escollir els governants (llei electoral, llistes, votacions, ... )
- les regles del joc que regulen el treball dels funcionaris, establint mecanismes de regulació de les denúncies d'irregularitats i de protecció dels qui alerten
- la implantació efectiva de la programació pressupostària, eina bàsica per una governança transparent;
- la realització de consultes sistemàtiques, la utilització de l'expertesa, la publicació justificada de les iniciatives polítiques;
- els mètodes de gestió (del formalisme procedimental a la responsabilització efectiva i continuada per les decisions preses ...), la normativa sobre concursos i contractacions, sobre ajuts i subvencions, ...


4) fer especial atenció a les reformes possibles del Règim local ... donant més poder de control al ple municipal;

5) millorar capacitat d'intervenció, recursos i mètodes de treball dels organismes de control, les Sindicatures;

6) revisar la governança de les empreses públiques, institucions, fundacions i organitzacions participades per l'Administració:
- composició, funcions i condicions de treball dels òrgans de govern;
- millora dels seus mètodes de treball passant de la lògica del [pressupost de despeses + memòria anual], a la lògica de les [orientacions estratègiques + balanç anual de resultats]
- enfortir la transparència de la seva gestió, publicant les actes de les sessions amb els acords presos ...
- exigir la realització periòdica d'auditories periòdiques de gestió que completessin les tradicionals i relativament poc útils auditories comptables.

A rumiar doncs, a treballar, som-hi !