26 de juny 2008

Més elements, encara, pel SINDICAT de CIUTADANS

Acabo de refer el "manifest" pel sindicat de ciutadans en format "power point" (cliqueu aquí). He intentat explicar el procés lògic de reflexió que he seguit jo mateix, estimulat per articles, documents, experiències, ... fins arribar a la proposta. Em sembla que ara és més estructurat i comprensible ... tot i que continua essent una mica llarg: les idees innovadores s'han d'explicar bé !

Els articles, informes, experiències, ... que he utilitzat els podeu trobar la majoria a les carpetes (<- aquí a l'esquerra) sobre el sindicat i sobre governança. Adjunto algunes referències que recollia en l'annex sobre centres d'expertesa, i que confirmen el progressiu interès de la problemàtica de la governança:

- l'institut animat pel Joan Subirats:
( la web )

- l'institut animat pel Joan Prats:
( la web )


- l'institut francès IRG:
( la web )
- l'institut canadenc On Governance:
( la web )
- la State Services Commission,
de Nova Zelanda,
organisme públic al servei de la millora de la qualitat dels serveis governamentals
( la web )


Ara que ve l'estiu, cal pensar en un pla de difusió, promoció, debat, ... seguirà, doncs !

A títol de pinzellada històrica simpàtica: a finals del segle XIX, Catalunya, i en particular la província de Barcelona, era la principal regió industrial de l'Estat espanyol. L'estiu del 1887 el Centre Obrer de Mataró va proposar la convocatòria d'un Congrés Nacional de totes les classes treballadores. Un any més tard, entre el 12 i el 14 d'agost de 1888, se celebrà el congrés proposat, al carrer Tallers de Barcelona, que va decidir fundar la Unió General de Treballadors, un nou sindicat que naixia sota l’orientació de l'ideari socialista.

Jo vaig ser-ne afiliat i membre del seu Secretariat Nacional, entre entre 1976 i 1979.

Ara, 120 anys després, desde Mataró surt una petita idea: un sindicat de ciutadans ! (... excuseu la immodèstia !)