29 de juny 2008

Direcció estratègica compartida

L'Ajuntament i el Departament d'Educació han signat un conveni de cooperació que sembla força interessant. En línia amb el que proposava el Pacte Nacional per l'Educació i que recull el projecte de Llei d'Educació, en tràmit al Parlament.

Malgrat les inèrcies conservadores, cal "revolucionar" els sistemes educatius. Ho predicàvem des de la Comissió Europea ja fa anys, des del 1995 . I un dels elements d'aquesta revolució tranquila però necessària, ineludible, passa per potenciar, efectivament, la capacitat dels responsables locals de dirigir la oferta educativa en funció de les necessitats i problemàtiques locals.

Capacitat en termes de competències per fer-ho, compartides, respectant les grans orientacions i prioritats que ha de fixar el govern del país. Però també en termes de recursos, d'instruments, de procediments de lideratge i de concertació.

Per tant, molt interessant la iniciativa !