02 de novembre 2013

30 idees i promeses pels enginyersEra previsible, es veia a venir: al procés electoral no publicitat només s'hi ha presentat una candidatura: enginyers 3.0.

És continuista (hi són tots els que hi han ara), però amb voluntat, diuen, molt renovadora. Tindrà una tasca difícil: moltes inèrcies, manca de recursos, dificultat de definir un projecte engrescador pels companys, risc de deriva empresarial (promoguda per interessos concrets i amb diners disponibles ...).

Haig de confessar que, personalment, estic una mica decebut. Fa gairebé 6 anys que coopero activament en dues Comissions. He fet aportacions significatives, penso, a totes dues: manifestos, documents de treball, informes ... He fet aportacions a les assemblees generals sobre governança, i en els treballs sobre els nous estatuts de l'Associació: els articles sobre instruments de cooperació són pràcticament meus.

En un rànking sobre ganes i mèrits, especialment per la innovació, hauria de sortir ben posicionat. Els criteris deuen ser uns altres, com passa a d'altres estructures socials (partits, sindicats, ...). Decebut doncs, i desmotivat, desilusionat, davant de la gran força dels companys establerts.

Caldrà esperar i veure la composició de la nova Junta Directiva, els gestos que vagin fent, i les iniciatives que progressivament adoptin ...

En qualsevol cas, és un mal símptoma que no hi hagi més candidatures. Expressa poca vitalitat democràtica i manca de visions o projectes alternatius. A les candidatures hi ha tots els coneguts. Han obtingut més de 400 avals, xifra molt semblant a la d'empreses adherides. Pot ser casualitat ... o no.

Sense votació explícita, a qui representaran els 100 membres de la Junta de Representants ?

Temps complicats per l'associacionisme i la cooperació desinteressada, sobretot si cal trencar inèrcies molt arrelades i reconvertir estructures molt consolidades. Veurem.


En una nota anterior [ aquí ], vaig fer uns primers comentaris a les propostes que informalment m'havien fet arribar.
Ara, en veure les explicacions corresponents a cadascuna de les 30 idees/promeses, he reaccionat manifestant dues sorpreses preocupants respecte de dues que conec bé:

1.- la primera, aquesta:

Per explicar-la, parla aquesta companya desconeguda a la nostra Comissió d'Enginyers a les AAPP !

El seu missatge s'adreça als enginyers de les AAPP no colegiats dient que si venen tindran molts serveis ... No hi ha "visió", només oferta genèrica de serveis !

Trobo una falta de respecte i de consideració cap els companys que hem estat treballant de fa anys en aquest àmbit, amb més o menys encert, però amb moltes ganes, sobretot del president i d'altres responsables de la Comissió.


La idea/promesa es desenvolupa així:
El Col·legi és una entitat de dret públic que desenvolupa una funció social d’ordenació i regulació de la professió que considerem bàsica. Malgrat això, el nivell de relació i d’interlocució amb les administracions públiques no correspon actualment al rol social fonamental que desenvolupem. Ens proposem reforçar els vincles amb les administracions competents en matèries relatives al nostre àmbit professional, i establir-hi relacions periòdiques i formals per tal d’assegurar la nostra capacitat de proposició, d’incidència i d’influència en els debats sobre temes tècnics i legislatius.


2.- la segona, aquesta:
Per explicar-la, parla aquesta companya del grup de treball d'eficiència energètica, que diu que és molt interessant compartir experiències. Però sense cap idea estratègica important.

Sembla que no ha servit de res el treball del grup que (per delegació del president), va fer unes propostes concretes per impulsar la cooperació enfortint les Comissions ...

La idea/promesa es desenvolupa així:
Crearem noves comissions o grups de treball en funció dels grups d’interès dels enginyers. Cal buscar que cada professional aporti un angle diferent de la problemàtica per tractar, amb l’objectiu de desenvolupar innovació col·laborativa entre nosaltres. Millorarem la interacció entre les comissions, subcomissions i grups de treball, així com el flux d’informació amb altres associacions i col·legis professionals.
Els altres clips sobre governança, participació, eficiència ... no sorprenen: simplement semblen buits. Molt entusiastes i voluntaristes, però buits. Cultura "twittera" ... i tècniques comunicatives tradicionals, com s'ha vingut fent fins ara: els publicistes per damunt dels professionals concernits.

Ho vaig dir en un dinar a Jordi Renom: les 30 idees i promeses semblen més una shopping-list que un conjunt coherent i ben articulat d'objectius estratègics. N'hem parlat en dos o tres dinars amb el company Jordi Guix. Membres significats de les llistes són membres d'alguna d'aquestes dues Comissions.

Tant de bo el desenvolupament de les idees i promeses sigui una mica més afinat ...
Esperem-ho.