29 de desembre 2010

Més coses que van malament ...


... o que paren d'anar definitivament !

Què farem ara, sense aquest referent ?
Posar CNN+ era com sentir-se a la Universitat.
Ara no ens queda gairebé rés més que les guarderies cridaneres o la conyeta facilona ...
Guardem, tantmateix, la seva despedida: