21 de desembre 2010

Junta General dels enginyers: alguns comentaris

Per començar, una nota nostàlgica: vaig recordar, ahir al vespre, els meus anys d'estudi, ara fa 40 anys ja, a la vella Escola de la Diagonal (ETSEIB), en el torn de tardes, quan plegava a les 10 del vespre i tornava a Mataró amb la meva Vespa 125, que em feia la perla de tant en tant, amb un casc obert semiesfèric (no n'hi havia d'integrals), i amb un paravents que funcionava com una vela ... quan anava darrera dels camions !

Per continuar, comentaris de (molt) bon rotllo, com es diu ara per aquí, per intentar afavorir més participació, més implicació, més sentiment de pertinença ... i més impacte sobre la nostra professionalitat i sobre el nostre país, en aquests moments de canvi ! I amb tot el respecte pel voluntarisme dels dirigents, encomiable.
Però amb exigència de rigor i eficàcia pels professionals que cobren per fer funcionar el "C&A", i oferint la meva experiència i disponibilitat. Que consti.

Anant al grà:

1.- sobre la convocatòria:
Ja ho havia escrit, massa formalista, freda, poc motivadora. Fins i tot el tema estrella, el Pla Estratègic, no constava. Difícil engrescar els companys en un tema tant crucial vistes les incerteses.

2.- sobre la participació:
Un total de 78 presents que portaven 48 vots delegats. Si comptem que els òrgans de govern sumen 69 (39 de l'Associació i 30 del Colegi), i que la pròpia estructura de gestió deu comptar amb algunes desenes d'enginyers, el ressò no es pot dir que fós gaire ampli. És preocupant, però em diuen que ha estat una de les més participades: sembla doncs que millorem !

Difícil d'aportar-hi propostes: el secretari m'explica que, segons els Estatuts, per ser sotmeses a votació i, eventualment, aprovades, s'han d'incloure anticipadament a l’ordre del dia (en quines condicions ?), o be presentar-se a l’apartat de “precs i preguntes” amb el suport d’un mínim de 100 companys ...

Atesa la participació, es poden comprendre els resultats de les dues votacions: un 95% de vots favorables, uns pocs en contra (1 i 5) i algunes abstencions (4 i 6), de les quals dues eren meves, per senyalar la manca d'informació prèvia.

3.- sobre continguts:
Només havíem pogut obtenir informació prèvia, a la web, del resum dels pressupostos. No hi havia disponibles, prèviament, per escrit, ni memòria ni projectes de futur. A l'entrada se'ns va distribuir unes slides amb les idees bàsiques del Pla Estratègic.

Per tant, de les dues hores que varem passar plegats, reunits, aproximadament un 85% es va dedicar a passar, a "descarregar" informació, i un 15% (uns 20 minuts) a preguntes, precs i propostes. El rato que varem passar junts, el varem dedicar bàsicament a escoltar la direcció, a rebre informació, i no a compartir, a participar, a debatre entre nosaltres. Aquests darrers anys ho he observat: aquí, a les reunions, ens observem molt els uns els altres, ens vigilem, però aportem poc. Guanya la prudència, que, de vegades, pot semblar indiferència (Ramoneda dixit).

Fa anys que predico que caldria transmetre tota la informació abans ! A Bruxelles patia quan veia que fèiem venir la gent d'arreu a perdre el temps escoltant informes i prenent notes. Un director alemany, gris i desconfiat, censurava les meves convocatòries animoses i volia reduir-les a gairebé a telegrames. Simplement: vostés venen, nosaltres presentem papers, plegats votem, i prou. Aquest director em recriminava que parlés d'estratègies: si ja tenim un reglament (el del FSE ...), s'aplica i punt.

4.- sobre les activitats concretes, no tinc rés a dir: em falta perspectiva. Se'n fan moltes, ben intencionades i orientades. Amb moltes ganes, interès i voluntarisme. Els recursos humans són escassos, diuen. Però potser si hi hagués un altre estil de conducció, de governació, potser més gent colaboraria. Probablement.

5.- sobre estratègies de futur, no m'agrada massa reaccionar a powerspoints. Poden amagar detalls importants.

Per exemple, sobre les condicions de participació de les empreses en les activitats associatives: en quines condicions ? En documents previs hi havia propostes molts delicades, preocupants. Com han quedat ? No se sap. Però, malgrat no ser a l'ordre del dia, el Pla Estratègic (que s'està fent, que s'està imprimint de manera bonica ...), es va aprovar !

El Pla proposa, com a grans objectius, que l'entitat eic esdevingui punt de trobada de tots els enginyers i que sigui referent professional, tècnic i industrial.

Per aconseguir-ho, proposa ampliar serveis i activitats per a tots els enginyers i per a d'altres colectius de l'enginyeria, la creació d'espais empreses-professionals ... i simplificar la governança ! Sempre és bo simplificar, però potser, ara, toca més aviat millorar les eines de govern, més que simplificar ...

Resumint aquest punt, segueixo preocupat: em sembla que, en el fons, hi ha el risc d'anar cap a una lògica excessivament RACC, oblidant les potencialitats d'iniciatives de més cooperació entre companys. Potser massa clients i massa poc associats actius ... Veurem com queda la renovació i millora de les comissions i les futures comunitats de professionals. En això, els grups que lidera el Miquel Obradors, en els que participo, poden tenir molt a dir i, sobretot, proposar. Intentem-ho un cop més ... que no decaiga l'ilusió idealista i romàntica !

6.- sobre pressupostos, vaig veure punts poc clars. Però com que no hi ha un pla d'actuacions concret, se'm fa difícil avaluar-los: abstenció, doncs.
Només un petit apunt: a la proposta de separar els pressupostos del C&A, va sortir l'argument que més m'incomoda: sempre s'ha fet així ...