12 de febrer 2010

Debat i Promoció de les TIC ?

Rebo informació d'una Jornada sobre Tendències Tecnològiques de Futur:

En realitat és una (Jornada) de 3 hores, de 4 a 7, amb una agenda molt precisa:
- una xerrada de 15' per presentar les tendències,
- 8 exemples d'uns 10' per explicar experiències i visions des d'empreses concretes,
- i mitja horeta, 30', de preguntes.

Sense ànim de criticar, faig aquesta nota només per recordar la concepció que teníem als inicis de l'ICT (l'Institut Català de Tecnologia pels eventuals joves lectors ...), a finals dels '80, sobre les missions o funcions dels centres públics de tecnologia.

La idea era que, davant la dinàmica trepidant de canvis, d'innovacions, d'informacions ... calien estratègies (públiques) de seguiment, d'anàlisi, de valoració, que asseguressin una funció d'intermediació (des de la perspectiva de l'interès general i de la transparència), entre tota aquesta dinàmica evolutiva i els gerents, els experts i professionals potencialment usuaris de les noves tecnologies.

En les notes de treball prèvies a la creació del TIC.SALUT, el 2005, ho dibuixava així:


En definitiva, es tractava d'analitzar sistemàticament, de manera continuada i rigorosa, els nous productes, les noves eines, les noves maneres de fer, per deduir-ne tendències i perspectives útils, en temps útil, als emprenedors i professionals. Es tractava d'aportar valor afegit, d'afegir valor contrastat a les informacions i propaganda que desborden normalment els receptors.

I de fer-ho amb la participació còmplice dels concernits, en grups d'experts representatius, amb usuaris, amb productors/subministradors de solucions tecnològiques. Aquesta era la raó de ser dels instituts o centres tecnològics públics. I hauria de ser l'objectiu principal d'un Pla públic de promoció de les TIC. La Jornada citada sembla tenir menys ambició ...

Aquí ens fiem del que ens proposa la multinacional IDC. Jo desconfio d'aquests aparells, sobretot després de veure, des de la Comissió Europea, com funcionen.