27 de febrer 2009

Parlant de les teories sobre l'evolució ...

... però m'hi falta el teoritzador (Darwin), i l'impacte sobre d'altres "teories".

Es tracta d'un cicle de 8 conferències, que tractaran temes molt científics, des de perspectives específiques i donades per experts en biologia evolutiva, biologia animal, microbiologia, genètica, ecologia, paleoecologia humana, ... i que mostraran com les teories de Darwin, encara que criticades, tenen reconeguda validesa.

Però és inqüestionable que les teories de Charles Darwin varen revolucionar, d'alguna manera, la visió, la concepció que tenien els humans sobre la nostra espècie, sobre els mecanismes de la vida, sobre el nostre origen, i, per tant, i sobretot, sobre les creences religioses.

A més d'explicar els detalls de les seves intuïcions i descobertes, de les seves teories, seria interessant explicar l'impacte social i cultural d'aquestes idees sobre les visions i concepcions tradicionals, i, veure com ha evolucionat aquest debat en els darrers 150 anys.

Caldria presentar, pedagògicament, el debat actual sobre evolucionisme, creacionisme, disseny intel·ligent: en quins països, quins col·lectius el protagonitzen, amb quines argumentacions, amb quines finalitats.

I, sobretot, llegint l'autobiografia del personatge, seria força útil que algú expliqués les qualitats humanes de Charles Darwin i la seva exemplar activitat com a científic humil, senzill, rigorós, sistemàtic, obert, curiós, respectuós. Seria útil per a tots aquells que es preocupen per l'existència humana, i, especialment, per la nostre convivència civilitzada.

Animo doncs als responsables locals a complementar aquest cicle exhaustiu sobre l'estat actual de les teories de l'evolució iniciades pel Darwin, amb un parell més de xerrades (una) sobre l'impacte social i cultural d'aquestes teories, i (dues) sobre la vida i la personalitat de l'home, del científic.

La Marta Comerma m'ha explicat molt amablement els objectius i l'organització del cicle. I ha escoltat pacientment les meves consideracions i propostes. Tant de bo serveixin !

Cap comentari: