19 de juliol 2007

Una petita/gran satisfacció: la nova Llei de l'ICS !

Ahir dimecres, al Parlament de Catalunya se'm va agrair la meva col·laboració a la millora de la Llei de Reforma de l'Institut Català de la Salut. (ref al DSPCP)

A primers d'any, després d'estudiar l'avantprojecte de Llei de l'ICS, aprofitant la meva experiència sanitària i comunitària en qüestions de governança, vaig fer un total de 13 propostes concretes per millorar la Llei i fer més governable l'ICS.

Les vaig penjar al blog (vegeu les notes a la carpeta de l'esquerra, Reforma de l'ICS), i les vaig enviar als membres de la Comissió de Sanitat del Parlament: del grup Socialista (Núria Segú, Daniel Font) i del d'Iniciativa per Catalunya (Dolors Clavell)

Ahir, el ple del Parlament va discutir les esmenes de tots els grups i va aprovar amb un ampli consens la nova Llei.

De les meves 13 propostes,
6 han estat assumides:
- a l'art. 2 sobre cooperació amb altres proveïdors,
- a l'art. 3 sobre objectius específics de l'ICS,
- a l'art. 4 sobre planificació estratègica i concertada dels objectius,
- a l'art. 5 sobre els òrgans de participació i els recursos de què han de disposar,
- a l'art. 6 sobre la Comissió Executiva (Comité de Direcció),
- a l'art.18 sobre els principis de la gestió del personal.

3 han estat rebutjades:
- a l'art. 7 respecte dels instruments de govern (llàstima ...), i sobre el poder del Consell d'Adminitració de nomenar i cessar el director gerent, i de ratificar els càrrecs directius proposats pel director ... (llàstima, també, això hagués fet més democràtic el Consell ...).

4 propostes "tècniques" menors no han estat assumides.

Un fet interessant de participació democràtica: un ciutadà fa propostes d'esmenes al seu blog, els grups polítiques les consideren, n'assumeixen algunes, i el Parlament les vota en la nova Llei.

L'any passat, a l'abril, la Consellera Geli, probablement mal aconsellada, havia dit que jo no sabia bé quin era el paper d'un president d'un consell d'administració, i que confonia el paper del CSdM en la governabilitat de les polítiques de salut del Departament. Les raons del "dissens" ja les vaig exposar en aquest blog: les noves formes de governar que jo proposava, qüestionaven massa "poders adquirits" ... (vegeu les notes de febrer/març 2006 a la carpeta del CSdM)

Ja havia aportat trossos al Decret sobre els Governs territorials de Salut (els instruments de govern),
i ara he aportat uns trossets de la nova Llei de l'ICS.

Aquesta Llei és un pas endavant molt important, necessari, per millorar els serveis de salut a Catalunya !
Satisfet i content, doncs !