22 de juliol 2007

Aerogeneradors casolans, l'última moda a Londres

El Periódico d'avui diumenge publica un petit reportatge sobre els petits molins de vent casolans, les petits eòliques.

Fa unes setmanes, ja vaig penjar una nota sobre aquest tipus de molins, aprofitant el Dia europeu del vent ...

Suggeria un Centre de Promoció EOLOCAL, un petit centre de sensibilització, promoció i difusió de la energia eòlica local / domèstica.

L'article d'El Periódico manté viva la idea !

Per consolidar-la, dues iniciatives angleses, que mostren bons exemples de polítiques públiques de promoció d'aquest tipus d'energia:

- l'estratègia impulsada pel Departament de Comerç i Industria (DTI, ara Department for Business ...), centrada en la microgeneració d'energia

- i l'Energy Saving Trust, molt clara, concreta, precisa, pedagògica ...