03 de novembre 2019

Encara més sobre els alertadors, els whistleblowers ...

Article a l'ara (imatge)


Link a una nota al meu blog de 2011: [ aquí ]