05 d’octubre 2013

... i una missa sobre valors nacionals, el divendres !


La Generalitat va llençar el setembre de 2011, un procés de reflexió per elaborar un Pla Nacional de Valors. Via els enginyers, vaig participar en un grup que tractava els valors de les organitzacions, i varem fer algunes sessions de treball el març de 2012.

El maig de 2012 hi va haver una sessió de presentació dels treballs, sense debat.
El juny de 2012, al Palau de la Generalitat, es va fer una presentació general d'idees al president Artur Mas.La sessió de divendres, de 10 a 14h, era per presentar "la segona fase" del Pla Nacional, on els Coordinadors i Coordinadores dels diferents àmbits "exposaran les Línies Programàtiques a la consellera i al director general d'Acció Cívica, en presència de les més de 500 persones que estan participant en el disseny del programa i de les que han mostrat interès en colaborar-hi".
En diverses ocasions he demanat veure documents, sense aconseguir-ho. A la intranet de la xarxa, tampoc no n'hi ha cap.

I a la sessió, vaig veure repetits els discursos genèrics, repetitius, idealistes ... en un entorn místic acompanyat d'actuacions artístiques i alguns clips de vídeo, referències incloses al Tibet ...

Potser és simptomàtic veure les duplicitats entre alguns eixos transversals i els àmbits temàtics (paradigma científic, recerca aplicada, ciència ...), i que, entre aquests àmbits, no aparegui el treball, la tecnologia, o la governança democràtica o participativa, malgrat que un àmbit parla de la "política" ... Difícil de concretar perquè no hi han papers, només paraules !

No vaig saber veure objectius ben estructurats i articulats, ni molt menys línies programàtiques que suposen actuacions concretes, responsabilitats, calendari i recursos.

Una missa, vaja.

Així no es construeix un país nou. Està molt bé tenir idees, però ara ja calen propostes programàtiques concretes. I concertació de la diversitat de perspectives.