19 d’octubre 2013

enginyers 3.0

Abans de finals d'any hi hauria d'haver eleccions al Colegi i l'Associació d'enginyers industrials de Catalunya. No conec el calendari exacte perquè no s'ha publicat, encara: pràcticament cap referència a la nostra web, sembla un procés clandestí ...Només sé, informalment, que el termini de presentació de candidatures s'acaba dijous o divendres vinent, 25 o 26 d'octubre.

També sé, per carta i per contactes amb els promotors, que hi ha una candidatura continuista/renovadora, imaginativa i voluntariosa, que vol impulsar una nova etapa: enginyers 3.0

Com a la majoria d'associacions i administracions, com que potser penso i proposo massa (més de 70 notes al blog en els darrers anys, membre de tres comissions, impulsor de declaracions, manifestos, propostes ...), no m'han convidat a formar part de la Junta de Representants, malgrat n'hi ha alguns que no han piulat mai ...

Hi estic acostumat, com molts d'altres: sembla ser el destí de molts inquiets promotors de progressos i canvis ... Fins i tot el Director General d'Educació de la Comissió Europea, el 2001, en veure totes les meves propostes de reforma operativa, va dir-me que jo era ... massa intelectual !

Cal no desanimar-se i seguir, tot i que ....

No sé si hi haurà debats, ni si, de fet, hi haurà altres candidatures. Si no, seria tot un símptoma, vergonyant, de la poca vitalitat de l'Associació. De moment, he estat en un dinar amb el Jordi Guix, molt obert i trempat, home d'equip, i molt preocupat per la governança. Dimarts tenim un altre dinar amb el candidat a presidir l'Associació, el Jordi Renom. No el conec.

Per anar al grà, per aprofitar el temps que serem plegats, per plantejar correctament les meves preocupacions, penjo aquí tres qüestions als candidats:

1.- un colegi d'empreses ?
Veient les activitats i sobretot, el contingut dels canals de comunicació, semblaria que, efectivament, més que una associació de professionals orientada a vetllar per les condicions de treball i pels continguts i maneres d'exercir les nostres funcions tecnològiques, podria semblar que predomina la dimensió empresarial, tan volguda per l'anterior director general (no puc enllaçar a les seves propostes: va tancar el blog ... però sí a una nota de preocupació penjada el maig de 2011).

Compartiu aquesta orientació ... o us preocupa aquesta "deriva" ?
Quines idees/mesures/promeses concretes orientades a millorar la professionalitat i condicions de treball dels companys hi ha en el programa ?

2.- uns associats més actius i cooperatius ?
En aquests dos darrers anys, els nous òrgans de representació i govern no han impulsat massa la cooperació (un delegat de cooperació fantasma) ni adoptat el reglament que preveuen els nous Estatuts.

El president ara sortint va encarregar a una Comissió delegada l'elaboració de propostes per fomentar la cooperació entre els associats. Abans de l'estiu varem entregar documents i propostes concretes per fer-ho, amb mesures concretes per enfortir les comissions, la participació més activa de tots els companys associats, i per assegurar la funció referent de l'associació. No han estat publicades als Fulls, que estan plens de bombetes ...
(Podeu mirar també les propostes al confús Butlletí Digital extra, de 26 de juliol.
Aprofito per insistir en què cal repensar principis, objectius i maneres de comunicar !
)
Les heu considerat ?
Quines idees/mesures/promeses concretes per fomentar la cooperació efectiva dels companys hi ha en el programa ?


3.- una associació més oberta i transparent ?
En la Junta de desembre 2010 vaig fer dues propostes concretes per millorar la governança (instruments de govern més útils, més clars i comprensibles, i difusió sistemàtica via web de convocatòries i actes dels òrgans de representació i govern).
Els nous Estatuts, després de llargues discussions, varen recollir un instrument (programa anual d'objectius), però no el balanç anual de resultats, ni la obligació d'informar sistemàticament, comprensiblement, obertament, abans i després, de les activitats i decisions dels òrgans de representació i govern.

La pràctica d'aquests dos anys és decebedora: pràcticament rés a la web.
Fins i tot el proper procés electoral sembla clandestí ...

Hi ha idees/mesures/promeses concretes per una governança més oberta i transparent al vostre programa ?