09 d’octubre 2011

Steve Jobs, en la memòria

Als diaris, webs i blogs ja hi ha tota la informació.
Jo vull guardar algunes imatges ...