22 d’octubre 2011

Decisió històrica d'E T A

... que tots els demócrates esperàvem ! No és el final, però és un pas necessari.
Recullo portades amb expressions significatives: la primera, ETA claudica, i la segona, ha guanyat la democràcia.
Agur, adeu, ETA. Encara que no ha demanat perdò, sembla que s'ha acabat la violència.
No s'ha disolt ni entregat armes. Però pot ser el fin del terror.
I per que consti, el portaveu d'ETA, l'únic que parla de futur ...