02 de gener 2009

Promoure les KIC de la Unió Europea ... a Catalunya ?

Un cop creat, fa pocs mesos, amb seu a Budapest, l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia ( EIT ) ha començat a funcionar d'acord amb el seu reglament d'abril de 2008.

Com a mètode novedós de treball, aquest reglament preveu que l'EIT funcioni en base a KIC, és a dir, promovent Comunitats de Coneixement i Innovació (Knowledge and Innovation Communities).

És interessant veure com, poc a poc, però fermament, com diem aquí, la Unió actua amb nous mecanismes més intel·ligents que els tradicionals, basats sobretot en repartir euros. En l'àmbit de la recerca ja es va iniciar, cap al 2004, una reconversió semblant, amb les plataformes tecnològiques i les "joint technological initiatives".

Les KIC tenen una composició basada en partners autònoms i diversos (universitats, instituts de recerca, empreses i altres membres (altres parties prenantes o stakeholders), i han de funcionar com a xarxes estratègiques viables i autofinançades a llarg termini.

L'EIT té com a objectiu principal contribuir al desenvolupament de la capacitat de innovació de la Unió i dels Estats membres, promovent activitats d'ensenyament, de recerca i d'innovació al més alt nivell, facilitant i reforçant la creació de xarxes, la cooperació i la creació de sinèrgies entre els comunitats innovadores a Europa.

L'EIT és governat per un Governing Board, Comité Directeur o Consejo de Administración. Aprecieu la traducció esbiaixada espanyola, cosa relativament freqüent: es tracta d'un Comitè o Board, no d'un "consell", i ha de governar o dirigir, no administrar.
(Malauradament, cal tenir sempre a mà les versions anglesa i francesa).

I és aquest òrgan de govern, format per 20 persones (entre les que hi ha el català/espanyol Manuel Castells), el que decideix sobre la creació d'aquestes comunitats "on the basis of a transparent and excellence-based process".

Perquè no inspirar-nos d'aquesta manera de treballar, aquí, i així poder saltar per sobre d'endogàmies, de corporatismes, d'amiguismes i de molts dels taps que ja fa temps va denunciar l'Antoni Puigverd parlant de feudalisme democràtic ? Davant del fatalisme creixent, aquestes maneres senzilles, innovadores, podrien ser una via d'esperança ... per un millor any 2009 !

No calen massa euros: visió, voluntat, rigor, eficàcia operativa ... i credibilitat. Som-hi !?