27 de novembre 2007

Per una (mini) Agència Europea a Catalunya !

Sembla que hi ha perspectives de canvi a l'antena de l'EIPA a Barcelona.

El juny de 1995, gairebé de casualitat, estant jo a la Unitat de Coordinació de Polítiques Regionals, vaig descobrir l'ouverture, envisagée à l'automne, d'une cellule "politique régionale" de l'IEAP à Barcelona, en una senzilla nota de dossier per l'Eneko Landaburu, el nostre Director General.

I vaig saltar, sorprès i encantat: discretament, Barcelona tindria un petit centre europeu !

Després, per ajudar a consolidar la antena de Barcelona, a finals del 1996, vaig fer de manera que el Centre Europeu de les Regions rebés una mica més de 200.000 euros per ajudar-nos a promoure la reflexió sobre la futura política europea de cohesió econòmica i social, organitzant 8 seminaris amb un mateix contingut concertat, a diferents regions europees.

En diverses ocasions he proposat iniciatives per donar-li un caràcter més polític, per dotar-la de més rellevància en la dinàmica regional/local europea: jugar un paper de suport polític als governs regionals/locals, basat en activitats de formació orientada a l'acció política.

Aprofitant els nous vents, he fet una nota amb les meves idees i propostes ... per dotar-nos d'una (mini) Agència europea.

Hauria de ser iniciativa del Govern, lògicament. Però potser podria interessar a d'altres administracions ( Diputació de Barcelona ? ) o ajuntaments ( l'Hospitalet ? ) ...

Veurem !