02 de novembre 2007

... més complicitats de FECSA ENDESA !

... que mostren la complexitat d'interessos i d'influències que es mouen darrera del teatre polític quotidià ...
Perquè el Ministeri d'Educació i el Príncipe de Asturias han de fer-se ajudar per ENDESA ?

ENDESA pot fer el què vulgui en l'àmbit privat, però el Ministeri ha d'actuar sempre en l'estricte respecte de l'interès general, de tots !
(Anunci als diaris el 2 de novembre de 2007 )
(cliqueu a sobre per agrandir-lo)