02 de febrer 2007

el nou decret regulador de les teràpies dites naturals ...

(en faré un comentari)
Però, mentrestant, anoto una frase de Pere Puigdomènech, del Comité de Bioètica de Catalunya, (o del Grup Europeu d'Ètica de les Ciències i les Noves Tecnologies), en el seu article a El Periódico del 2 de febrer:

A les nostres societats democràtiques, l'autonomia de les persones per escollir un tipus de pràctica que creu que li serà beneficiosa per a la seva salut és respectada en tots els casos. Però també volem que les autoritats que escollim vetllin perquè la decisió personal es prengui sobre la base d'una informació completa i rigorosa.


També El Periódico, en el seu editorial del dilluns 5 de febrer, justifica la intervenció de l'Administració "en una qüestió que ha estat, durant molts anys, terreny abonat per a la superstició i l'estafa", i que els terapeutes que practiquen la medicina natural tenen dret a veure regularitzada, valorada i acreditada, "el mateix dret que tenen els usuaris de no resultar enganyats".