24 de febrer 2018

Reorientació estratègica a la Fundació Hospital

Fa temps que la tenim entre mans ...
Espero que un cop clarificades les "finalitats fundacionals", puguem dedicar-nos-hi de ple.

Per animar el debat, dos articles:
- un de clarificador sobre Salut Pública, àmbit en el que la nostra Fundació podria fer coses,
- un sobre l'empoderament dels ciutadans utilitzant portals d'informació.