18 de maig 2015

Govern local de les entitats sanitàries

(en elaboració)

Després de la xerrada d'interpel·lació del 6 de maig, i de les moltes converses amb el Carles Forns, vaig intentar formalitzar una intuïció sobre una qüestió gairebé obsessiva en l'esquerra militant: la participació al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

Per aclarir-me jo mateix he fet una primera nota de síntesi de la idea sobre governança, que hauría de servir com a "document màrtir", per afegir/retallar/canviar el què calgui. La vaig penjar al mur del facebook el 15 de maig [link]

En síntesi, em sembla que centrar la qüestió de la "participació" en exigir presència al Consell Rector del CSdM respon a una visió simple de lluita reivindicativa. Més que de participació, en el context d'unes eleccions municipals, hem de parlar de la governança dels instruments que incideixen en la salut dels mataronins.

Ara fa 10 anys, el Carles Manté i la Marina Geli, inspirats pel Joan Prats, varen intentar promoure Governs Territorials de Salut. Bones intencions, però, probablement, amb solucions complicades. Més estructures de poder que maneres de fer més efectives. Jo havia fet comentaris simplificadors sobre composició i funcionament, però en defenestrar-me el febrer de 2006, es va acabar la (meva) història.

La meva idea i proposta d'ara s'orienta a empoderar l'Ajuntament, a situar-lo com a primer orientador del funcionament del CSdM i de les altres entitats que treballen per la salut dels mataronins.

L'Ajuntament no pot limitar la seva capacitat "política" a tenir representants en el Consell Rector. L'Ajuntament ha de tenir la seva visió de la problemàtica municipal de salut, ha de ser capaç de formular objectius i prioritats, i ha de poder concertar amb el CSdM, de tu a tu, sobre bases i dades clares (en el marc de la política general del Departament de Salut), les activitats i programes de treball del Consorci i dels altres prestadors de serveis del territori, començant per l'ICS.

Caldrà imaginar les maneres i procediments que que facin compatible aquesta potestat municipal amb la necessària eficàcia operativa, i que garanteixin la necessària comprensió dels problemes i de les opcions decidides pel conjunt de la ciutadania. Cal buscar un procés de concertació estratègica més que plantejar noves estructures formals o litúrgies procedimentals. I repensar, de passada, els objectius i el funcionament del Consell Municipal de Salut ...

Un cop decidida aquesta articulació Ajuntament/CSdM i altres prestadors de serveis de salut, caldrà pensar i decidir maneres concretes de "participació" (ara sí) dels treballadors i de representants d'usuaris en el funcionament ordinari del CSdM.


Mentre feia aquestes reflexions, el Joan Subirats publicava un article interessant a El País de diumenge [link], en el que demanava, entre d'altres coses, una mica de calma per poder plantejar programes estratègics més meditats i profunds, per repolititzar la vida, per poder discutir a fons els valors i els instruments, els programes i els projectes, per poder decidir constantment ...

I, en el mateix sentit, en Cinto Amat recull al seu blog [aquí] unes recomanacions del Daniel Innerarity sobre el tempus polític, que jo he comentat via facebook [link]

Després, he penjat diverses notes al meu facebook sobre posicions d'alguns partits:

- sobre la campanya ICV [link], reivindicant més participació (d'usuaris i treballadors), i no tant noves maneres de governar (dels electes locals !). Marta Ribas ha parlat de reconquerir la sobirania en matèria de salut pública, i Esteve Martínez de mobilitzacions, de tenir un peu al carrer i un altre a l'Ajuntament. Però en el programa-marc d'ICV, el punt 180 diu que impulsaran "la governança comunitària de la salut. Vetllarem per la participació de les persones i grups en la millora de la salut, mitjançant els Consells Municipals de Salut i la recuperació dels Governs Territorials de Salut. Així com promovent la participació directa en els òrgans de govern dels centres proveïdors." En aquesta línia, proposen que la Coordinadora en defensa de la sanitat pública participi en el Consell Rector del CSdM, però no parlen de recuperar el Govern Territorial ...

- les propostes del PSC en educació [link] podrien ser un bon exemple a aplicar a l'àmbit de la salut ...

- la Marina Geli, en un acte recent a Mataró sobre l'Estat del benestar [link], no va fer cap referència a la governança dels serveis de salut del territori ...

Ampliar ... revisar programes del PSC i els d'ERC + MES