05 de juny 2010

Reflexió estratègica al Colegi/Associació d'Enginyers (*)

(*) milito activament en contra de la "ela" geminada ...
El Josep Isern em convida a participar en aquesta reflexió, en el grup que ha d'aportar elements des de la perspectiva dels "assalariats i directius".
Oportunitat magnífica per reflexionar sobre objectius i estratègies d'aquesta organització de la societat civil.
El moment és clau:
- d'una banda, la llei "omnibus" que preveu la supressió dels visats obligatoris i, per tant, de la probablement principal font de finançament de l'organització.
- de l'altra, la situació de crisi econòmico-política, en un context d'una transformació de fons de les tecnologies i dels processos d'innovació, de valorització dels coneixements i de l'experiència, de canvis en els processos d'aprenentatge, etc.

El primer plantejament elemental de l'organització: quines fonts alternatives d'ingressos ?
A mi m'ha interessat aprofitar l'oportunitat per pensar en el què i el perquè del Colegi/associació.

I començar a sistematitzar, a precisar, les impressions que sempre he tingut sobre aquesta organització corporativa: mai m'hi he sentit massa integrat, sempre l'he vist a una certa distància. Fins i tot a mitjans dels '80, quan treballava físicament a Via Laietana, 39, durant els primers passos del malaurat l'ICT ... Ara pot ser un bon moment d'analitzar el perquè.

El primer i necessari: navegar i conèixer altres visions i maneres.

Més endavant ja intentaré apuntar progressivament conclusions.

Aquí, les primeres referències simpàtiques i suggerents.
Links:
al CNISF,
al Engineering Institute,
als Engineers Irlandesos,
a les canadenques societat de gestió de l'enginyeria,
i dels enginyers séniors (aînés !)

I dos documents interessants:
- una Guia per avaluar experiència,
- i un Pla estratègic dels enginyers australians !