27 de febrer 2006

Final d'etapa al Consorci Sanitari del Maresme ...

S'ha acabat la meva etapa com a President del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, òrgan de govern de l'ens. Amb el canvi de govern, la Consellera de Salut volia deixar enrera una etapa gerencialista en aquest tipus d'hospitals, i promoure una nova governança més rigorosa, més participada, més transparent. Per fer-ho, calia activar, dinamitzar aquests òrgans de govern. I per això vaig acceptar el nomenament.

Va ser difícil: no hi havia instruments de govern, no hi havia experiència. A la majoria de consorcis (no només en l'àmbit de la salut), els òrgans de govern tenen un paper molt formal. I els gerents estan acostumats a dirigir al seu aire. No vol dir que ho facin malament, però, en molts casos, es fa difícil, des d'un òrgan rector, de seguir, de comprendre, d'apreciar les decisions estratègiques.

Malgrat les dificultats, vàrem començar a reforçar el paper estratègic del Consell Rector, establint unes Orientacions que donaríem a la Gerència definint les prioritats per l'any vinent. Després d'un debat entre els membres del Consell, vàrem aprovar les del 2005. Bàsicament, millorar la informació als usuaris, millorar capacitat assistencial, reforçar notablement les polítiques de personal, millorar els sistemes informàtics, de gestió i de govern de l'ens.

Però les reaccions varen ser molt fortes, les actituds molt poc obertes al restabliment, a la recuperació, de les funcions estatutàries del Consell, i al mes de maig es va produir el canvi de gerent, complex, que va fer ralentir una mica el canvi. El balanç a fi d'any, tot i el nou gerent, va ser més aviat limitat.

Les orientacions pel 2005 varen tenir doncs molt pocs resultats pràctics. De cara el 2006, vàrem repetir el procés de reflexió, i teníem a punt d'aprovar unes Orientacions amb prioritats més precises, per garantir-ne els seus objectius, el respecte dels valors i les finalitats, per poder-ne assegurar un seguiment més efectiu, i amb indicacions operatives més concretes que permetessin comprendre millor el perquè de les propostes de decisió. En definitiva, que garantissin la funció de govern estratègic que ha d'exercir el Consell.

Les Orientacions senyalaven a la Gerència, per exemple, la necessitat de reforçar els mecanismes de interrelació amb els usuaris (informació, atenció, utilització de les noves possibilitats tecnològiques, ...), la necessitat de millorar, encara, els mètodes de comunicació i de participació dels treballadors (cal "mimar" el personal, capital del Consorci), l'exigència de presentar degudament justificades totes les decisions rellevants ...

Malgrat un ampli consens al sí del Consell Rector (on hi ha l'alcalde i el regidor de benestar social), semblaria que la Gerència i, en general, els concernits o afectats per les propostes de millora de la governança (estem en un àmbit molt endogàmic, molt corporatista, ho reconeixen tots els professionals), varen presentar aquestes Orientacions com a burocràtiques, intervencionistes, desconfiades ... i argumentant que lo prioritari era assegurar l'activitat assistencial i, més endavant, ja vindria la millora de la governança.

Es difícil des d'un càrrec voluntarista, amb dedicació parcial, sense recursos operatius, explicar detalladament les propostes, buscar la concertació d'idees i propostes.

Aquest lobby reaccionari, conservador, ha aconseguit, al final, que el Servei Català de la Salut, després de recolzar-me durant tot el meu mandat, consideri millor evitar nous enfrontaments o conflictes entre el President, el Consell Rector i la Gerència, i ha decidit ralentir els canvis que jo proposava (que necessàriament s'han de fer), deixant-los, sembla, per a més endavant.

L'Hospital continua funcionant, lògicament. No hi ha problemes greus, i el nivell de professionalitat vocacional dels seus treballadors continuarà assegurant una assistència de qualitat.

I jo intentaré aprofitar l'experiència, reflexionar-hi, i mirar de seguir treballant i cooperant per una millor governança de les administracions, consorcis i empreses públiques, com vol i promou el nostre Govern.